Individuaalne psühhoteraapia lähtub eeldusest, et lapsepõlves omandatud arusaamad, hoiakud ja reeglid mõjutavad meie mõtteid, tundeid ja käitumist ka täiskasvanuna. Need arusaamad, mis ei aita kaasa meie toimetulekule, muudavad meid haavatavaks erinevate emotsionaalsete probleemide suhtes. Teraapias õpitakse oma negatiivseid mõttemustreid ära tundma ja neist loobuma. See võimaldab kogeda emotsionaalse seisundi paranemist ja muutusi käitumises.

Kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT) lähtub eeldusest, et emotsioonid, käitumine ja isegi füüsilised reaktsioonid on mõjutatud sellest, kuidas me sündmusi tajume ja millist tähendust neile omistame. KKT on ajaliselt piiratud, probleemide lahendamisele, ebakohase mõtlemise ja käitumise muutmisele suunatud teraapia. KKT sobib nii terviseprobleemide korral kui ka vaimse heaolu säilitamiseks ja parandamiseks.

Süsteemsest pereteraapiast lähtudes vaadeldakse inimest tema peresüsteemis, analüüsitakse suhteid ja nende mõju kaebuste, sümptomite või probleemide kujunemisele ja säilimisele. Eesmärgiks on kliendi ja tema pereliikmete vahelise kommunikatsiooni mõjutamine kaebuste, sümptomite ja probleemide leevenemiseks.

Meie töötajad

Elen Pikknurm

Elen Pikknurm

Kliiniline psühholoog, pereterapeut
Loe tutvustust
Veronika Pillesaar

Veronika Pillesaar

Psühholoog, pereterapeut
Loe tutvustust
Kaia Kuppart

Kaia Kuppart

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Loe tutvustust