Eesmärk on anda hinnang tunnetusprotsesside toimimisele. Hõlmab infotöötluskiirust, tähelepanu ja keskendumist, mälu, mõtlemise erinevaid aspekte, sotsiaalsete situatsioonide mõistmist jm.

Erinevate tervisehäirete korral võib olla probleeme mõne või mitme tunnetusprotsessi toimimises.

Meie töötajad

Inna Kangur

Inna Kangur

Juhatuse liige, kliiniline psühholoog
Loe tutvustust