Lastepsühholoogi juurde võib pöörduda järgmiste probleemidega:

  • emade mured seoses beebide seisundiga juhul, kui perearst arstlikku probleemi ei näe
  • väikelaste nutu- ja jonnihood ning uinumisraskused
  • kasvatusküsimused
  • arengulised probleemid
  • lapse hirmud
  • kohanemisprobleemid kollektiivis
  • keskmisest aktiivsema või kartlikuma lapse toetamise võimalused/oskused

Pöörduda võib kuni 12–13aastaste lastega.

Meie töötajad