Teenused

  • Nõustamine
  • Individuaalne, paari- ja pereteraapia

Töökeeled

 Eesti
 Inglise

Kontakt

elen.pikknurm@terveelukeskus.ee

elen
  • Lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistriõpingud spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale.
  • Kliiniline psühholoog, pereterapeut.
  • Alates 2014. aastast töötab Põhja-Eesti Regionaalhaiglas psühholoogina, sh alkoholisõltlastega programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.
  • Eesti Pereteraapia Ühingu liige.