Teenused

  • Individuaalne -ja paariteraapia

Töökeeled

 Eesti
 Inglise

Kontakt

kaia.kuppart@terveelukeskus.ee

Kaia
  • Lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõpingud psühholoogia erialal.
  • Kliiniline psühholoog, lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia väljaõppe.
  • Täiendanud end raseduskriisi nõustamise ja traumateraapia vallas.
  • Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige.
  • Lisaks viib ta läbi erinevaid suhtlemis-, juhtimis- ja klienditeenindusalaseid koolitusi nii era- kui avalikus sektoris.