Teenused

  • Süvalihaste treening
  • Füsioteraapia

Töökeeled

 Eesti
 Inglise

Kontakt

pille.voogla@terveelukeskus.ee

Pille1
  • Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi eriala.
  • Töötas Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses pea-ja seljaajukahjustusega täiskasvanud patsientidega.
  • Alates 2015. a. töötab Unimed’i Kliinikus füsioterapeudina.
  • Eesti Füsioterapeutide Liidu liige.
  • Läbinud kinesioteipimise koolituse.