Teenused

  • Nõustamine
  • Individuaalne, paari- ja pereteraapia

Töökeeled

 Eesti
 Vene
 Inglise
 Soome

Kontakt

veronika.pillesaar@terveelukeskus.ee

Veronika
  • Lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal. Läbinud pereteraapia õpingud.
  • 8 aastat töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kõige enam onkoloogiliste haigetega.
  • Praegu nõustab töötuid nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt.
  • Eesti Pereteraapia Ühingu liige.
  • Pakub koolitusi teemadel „Muutused peresuhetes” ning „Haigus ja suhted”. Kuulajad on olnud patsiendid, lähedased, meditsiinitöötajad, tööandjad.