skip to Main Content

Alates 2019. aasta kevadest on võimalik Terve Elu Keskuses saada spordipsühholoogia konsultatsiooni. Elina Kivinukk selgitab, millega tegu.

Mida spordipsühholoog teeb?

Spordipsühholoog tegeleb peamiselt sportliku soorituse parandamisega, kasutades teatud tehnikaid, nt visualiseerimine, mina-kõne, eesmärkide seadmine. Spordipsühholoogia konsultatsioonidel õpetatakse ja proovitakse erinevaid tehnikaid, et sportlane suudaks oma sportlikke tulemusi parandada. Lisaks võib spordipsühholoog aidata ka tavapäraseid sportlase elus tekkivaid küsimusi mõtestada: kuidas treenerit valida, millist karjääri planeerida, kuidas vigastustega toime tulla.

Milline on erinevus spordipsühholoogi ja “tavalise” psühholoogi vahel?

Ilmselt on keeruline ka määratleda, kes on „tavaline“ psühholoog – igal psühholoogil on oma töömeetod ja sageli ka filosoofia, mis on mõjutatud haridusest (kas tal on kõrgharidus või on ta omandanud selle mõnes erakoolis), erialasest koolkonnast (kas ta on psühhoanalüütik, gestaltterapeut või kognitiiv-käitumuslik psühhoterapeut) ning ka tema isiklikest vaadetest (tema veendumused, väärtused ja arusaam, kuidas inimesed muutuvad). Nii on iga psühholoogi valiku puhul tähtis mõelda, mida nõustamiselt oodatakse ning mis on konkreetse nõustamise eesmärgid. Spordipsühholoogi puhul võib eeldada, et sel nõustajal on parem arusaam spordist laiemalt, ta mõistab sportlase eesmärke ning sportlaselu eripära.

Terve Elu Keskus on kristlik nõustamiskeskus. Ega mulle ei hakata usku pähe määrima?

Inimesel, kes keskusesse tuleb, on täielik usuvabadus ja ta ei pea olema kristlane. Nõustamiskeskuse ruumid on neutraalse sisekujundusega, keskuses järgitakse küll kristlikke väärtusi, aga need on üllatavalt sarnased tavapärastele euroopalikele väärtustele (nt et ollakse ausad ning austatakse teisi nagu iseennast). Kui inimene soovib, võib nõustamisel ka usust rääkida, aga see on tõesti vaid kliendi enda algatusel.

Sportlast saab toetada ka spordikaplan. Millega spordikaplan tegeleb?

Kui spordipsühholoog tegeleb pigem konkreetse sportliku sooritusega, siis spordikaplan vaatab inimest terviklikult. Kaplani töö lähtub sellest, et inimese edu ei mõõdeta üksnes tema sooritustega, vaid terviklikud inimesed saavutavad ka paremaid tulemusi. Spordikaplan saab pakkuda pastoraalset tuge sportlastele ning spordimeeskondadele, keskendudes inimese üldisele heaolule ning vajadusel pakkudes hingehoidu. Spordikaplanil on oluline roll spordiorganisatsioonis turvalise töökeskkonna loomisel, lahendades konflikte, aidates toime tulla suurte elumuutustega, nagu lein, uude kultuurilisse keskkonda sisseelamine jm. Eestis on spordikaplanaat alles loomisel, huvi korral saab Facebookist rohkem lugeda.

Allan Randlepp

Koolitaja ja koots

Allan on Terve Elu Keskuses koolitaja ja koots, kelle meelisteemadeks on elustiilikoolitused ja kootsimine ning paarisuhtementorlus.
Back To Top