skip to Main Content

Beebiring on mõeldud kuni 3-aastastele lastele koos vanematega.

Tundides laulame, mängime rütmipille, teeme võimlemisharjutusi läbi vahvate takistusradade ja meisterdame.
Mängulise tegevuse kaudu toetame laste keele- ja kuulamisoskuse, rütmitunnetuse, koordinatsiooni ja tasakaalu ning käelise osavuse arengut.

Meie töötajad

Beebiringi juhendab: Liisu Jallai
Back To Top