Korraldame laste kohtumisi neist erinevatel põhjustel lahus elavate vanematega. Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenuse eesmärk on aidata lapsel säilitada või taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga vanemate abielu või kooselu lõppemisel, lapse paigutamisel asendushooldusteenusele või mingil muul põhjusel vanemast eraldi elamisel.

Pakume nii ruume kohtumiste korraldamiseks kui ka kogu kohtumise korraldamist.

 

Kohtumised toimuvad meie (või vajadusel muul kokkulepitud neutraalsel pinnal) ruumides, sageduse vajadus ja võimalus on määratud lapse juhtumiplaanis. Lapse ja lahuselava vanema kohtumise juures viibib meie sotsiaalnõustaja (ja vajadusel ka lapse lastekaitsetöötaja). Pakume vajadusel kohtumiste korraldamist ka töövälisel ajal (õhtud, nädalavahetused).

Teenuse raames:
1. tagatakse lapsele turvaline ja toetav keskkond vanemate lahutuse korral;
2. nõustatakse ja abistatakse vanemat lapsega kontakti leidmisel ning lapse eakohastesse tegevustesse kaasamisel;
3. toetatakse ja nõustatakse lapse ja vanema vahelist suhtlust;
4. toetatakse lahusoleva vanema ja lapse kokkusaamist, selle korraldamist;
5. last kasvatav vanem kaasatakse vajadusel ja võimalusel, talle antakse tagasisidet kohtumisel toimunu kohta.

 

Kokkulepeteks palun võtke ühendust:

Jane Snaith 5041330

Jane.snaith@terveelukeskus.ee

Meie töötajad

Jane Snaith

Jane Snaith

Juhtumikorraldaja, nõustaja
Loe tutvustust