Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine, suhtluskorra lahendamine ja kohtueelne kokkulepete sõlmimine. Lapsevanemate nõustamine elatisraha osas ning kohtueelse kokkuleppe sõlmimine.

Teenuse teemad:

  1. Elatis
  2. Abielu lahutamine
  3. Lapse hooldusõigus
  4. Ühisvara jagamine
  5. Pärimisõigus

Meie töötajad