skip to Main Content

Teenused

  • hingehoid
  • spordipsühholoogia konsultatsioon

Töökeeled

 Eesti
 Inglise

Kontakt

kivinukk@gmail.com

  • Lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala, seejärel teinud hulgaliselt koolitusi noortele ja vabaühendustele.
  • Aastail 2012-2014 omandas magistrikraadi spordipsühholoogias Jyväskylä ning Leipzigi ülikoolist.
  • Lõpetanud Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tartus (sh hingehoiu kursuse ning praktika), Tallinna Kristliku Mosaiik koguduse asutaja.

Peamised töövaldkonnad: spordipsühholoogia tehnikad, motivatsioon, karjääriplaneerimine, vigastustega toimetulek ning nendest taastumine, treeneri motivatsioon ning enesearendamine.

Tööfilosoofia: keskendumine positiivsele, huumor ning põhimõte „kui panustad natuke ekstra, saad alati ekstra tagasi“.

  • Vajadusel nõustab ka skaibi teel. (skype: elc112).
  • Võib pakkuda ka pastoraalset nõustamist kristlastele sportlastele (läbinud spordikaplanite baaskoolituse).
Back To Top