Teenused

 • Konsultatsioon
 • Asendushoolduse esmane nõustamine
 • Asendushoolduse individuaalne nõustamine
 • Tugiprogrammi koostamine
 • Eraldielava vanema ja lapse kohtumiste korraldamine
 • Eestkostja ülesannete täitmine eraldielava vanema ja lapse kohtumiste korraldamisel

Töökeeled

 Eesti
 Vene
 Soome
 Inglise

Kontakt

50 41330

jane.snaith@terveelukeskus.ee

jane
 • MTÜ Igale Lapsele Pere vabatahtlik eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012.
 • Õppinud Tartu Ülikoolis geograafiat ja TTÜs majandust (1989 – 1992),
 • 2013 lõpetas TTÜ avaliku halduse bakalaureuse.
 • Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli ärijuhtimise kursuse kui e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid.
 • 2018 alustas õpinguid Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppes.
 • 2013 läbinud Taanis koolituse FAIRstart programmi alustest, edasi alustas programmi tõlget eesti keelde ja kasuperede tugigruppides programmi läbimist ja juhendamist 8 Eestimaa piirkonnas 2013-2016.
 • Rahvusvaheline kogemus on aastatel 2008-2017 rahvusvahelises võrgustikus Eurochild osalemine ja töögruppide eesistumine;
 • 2015 – Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;
 • 2016 kevad – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;
 • 2018 sügis DDP Level Two tasee läbimine.
 • 2015-2016 läbinud koolitajate 2-aastase väljaõppe programmi.
 • 2012-2018 läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2018 erinevates haridusasutustes ja Rajaleidja keskustes,
 • Toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet.
 • Tõlkinud ja toimetanud 2016 ilmunud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, 2017 ilmunud Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ning 2018 ilmunud Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele, hooldajatele ja koolide tugispetsialistidele“ ning toimetanud M.Wnuki ja U.Dolyiaki „Töö traumeeritud lastega“ eestikeelset väljaannet.
 • Bioloogilisi lapsi 2, tänaseks täisealised. Kasuvanemana on kogemus 2 pikaajalise paigutuse ja 4 lühiajalise paigutusega lapsega.