Teenused

 • Konsultatsioon
 • Psühholoogiline sotsiaalnõustamine
 • Kasvatusnõustamine
 • Perenõustamine
 • Lastekaitsealane sotsiaalnõustamine
 • Kriisinõustamine

Töökeeled

 Eesti

Kontakt

   55 541 145
marge.green@hotmail.com

Marge Green
 • MTÜ Igale Lapsele Pere vabatahtlik nõustaja, ühingu juhatuse liige aastast 2015.
 • Õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat, millele lisandus õpetaja kutsetunnistus.
 • Õppinud Professionaalse Psühholoogia Erakoolis psühholoogiliseks nõustajaks.
 • TLÜ sotsiaalteaduste magistri kraad, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal.
 • Täiendõppena lõpetanud pereteraapia algkursuse.
 • 2016 kevadel läbinud DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (DDP sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;
 • Töötanud nii maavalitsuses, ministeeriumis, rehabilitatsiooniasutuses kui asenduskodus, kogemus ka sotsiaalpedagoogina.
 • Hetkel töötab kohalikus omavalitsuses lastekaitsespetsialistina.