fbpx
skip to Main Content

Ennustamine on protsess või tegevus, mille käigus tehakse tuleviku kohta mingi tundemärgi või nähtuse põhjal oletusi. Ennustamist on praktiseeritud aastatuhandeid ning inimesed on alati igatsenud teada, mis tulevikus meie jaoks varuks on. Tuleviku ennustamiseks kasutatakse sageli erinevaid meetodeid.

Kas ennustaja teab, mida ta teeb?

Ennustaja on inimene, kes tegeleb ennustamisega. Nende seas on erineva kogemuse, väljaõppe ja ennustamise meetoditega ennustajaid. Kuigi ennustamine ei ole teaduslikult tõestatud meetod tuleviku sündmuste prognoosimiseks, võivad mõned ennustajad tunduda asjatundlikud ja mõjuda usaldusväärselt. Sellel on mitu seletust.

Parimad ennustajad on sageli tugeva intuitsiooni ja analüütilise mõtlemisvõimega inimesed, kes mõistavad inimesi, nende mõtteid, tundeid ja käitumist ning oskavad neid tõlgendada ja analüüsida. Ennustajad võivad pakkuda tunnet, et keegi mõistab ja hoolib nende muredest ning suudab anda selgust ja juhatust. Edukaks ennustamiseks on oluline, et ennustaja mõjuks usaldusväärselt. Nad võivad kasutada veenvaid ja emotsionaalseid sõnu, et jätta mulje, nagu oleks neil eriline anne ja teadmised. Paljud ennustajad kasutavad oma ennustustes üldisi väiteid, mis võivad olla tõlgendatavad ja kohandatavad erinevatele olukordadele või inimestele.

Olenemata ennustaja meetodist, on põhiprotsess sama: tähenduse otsimine juhuslikest mustritest ja nähtustest. Inimesed uurivad ennustamise tulemusi tähelepanelikult, püüdes neid mõtestada. Inimese aju oskab väga hästi tähendust leida või luua ka siis, kui seda pole, näiteks juhuslikes mustrites. Seetõttu näevad inimesed nägusid, tähenduslikke kujundeid ja muid tuttavaid motiive pilvedes, Rorschachi tindiplekkides ja kohvipaksus. Seda nähtust nimetatakse pareidooliaks.

Enamasti pöörduvad ennustajate poole inimesed, kes on valmis tegema ennustajaga koostööd ja soovivad leida juhatust oma elu erinevates aspektides. Nad võivad olla valmis uskuma ennustajate sõnu ja nõuandeid, mis kinnitavad nende olemasolevaid uskumusi või eelarvamusi. Lisaks võivad inimesed mäletada ja keskenduda ainult nendele ennustuste osadele, mis lähevad täppi, unustades või ignoreerides neid, mis ei realiseeru.

Ennustamisega seoses räägitakse ka enesetäituvatest ennustustest. See on nähtus, kus inimesed hakkavad käituma vastavalt neile antud ennustusele, mis omakorda mõjutab nende käitumist ja otsuste langetamist, mille tulemusena võib ennustus täide minna. Seetõttu on oluline olla teadlik oma uskumustest ja hoiakutest ning püüda luua positiivseid ja toetavaid mõtteviise, mis aitavad saavutada soovitud tulemusi.

Ennustamise poolt- ja vastuargumendid

Ennustamise pooltargumendid

 • Ennustamine võib pakkuda inimestele emotsionaalset tuge ja kindlustunnet tuleviku ees, isegi siis, kui ennustuste uskumisel ei ole teaduslikku alust. Teadmise saamine või uskumine, et tulevikul on määratud suund, või et sündmused on ette nähtud, võib aidata leevendada ärevust ja hirmu teadmata tuleviku ees. 
 • Ennustamine võib olla eneseavastamise vahend, mis aitab inimestel mõista enda isiksust, käitumismustreid ja sügavamaid soove. See võib pakkuda eneseteadvust ja aidata inimestel oma isiklikku arengut suunata.
 • Peamiselt on ennustamine siiski meelelahutuslik ja mõnikord seotud kultuuriliste tavadega.

Ennustamise vastuargumendid

 • Ennustamise meetodid ei ole teaduslikult tõestatud viisid tuleviku sündmuste prognoosimiseks. Ennustused põhinevad sageli subjektiivsetel tõlgendustel, mis ei ole teaduslikult kontrollitud ega kinnitatud.
 • Ennustused ei ole täpsed ega usaldusväärsed. Tulevikku mõjutavad mitmed muutujad ja ootamatud sündmused, mida on raske ette näha. Sõltumata sellest, kui põhjalikult ennustamist teha, jääb tuleviku osas alati ebakindlus.
 • Ennustamisele liigne lootmine võib viia sõltuvuse tekkeni. Kui inimesed hakkavad oma otsuseid ja eluvalikuid tegema ainult ennustuste põhjal, võivad nad kaotada oma isikliku vastutuse ja autonoomia.
 • Ennustamine ei ole alati ühesugune ja ühtsetel põhimõtetel. Erinevad ennustajad võivad anda erinevaid tõlgendusi või vastuolulisi ennustusi, mis võib põhjustada segadust ja ebakindlust.

Kuigi ennustamine võib olla huvitav viis eneseavastamiseks ja mõttearenduseks, on selle täpsus ja teaduslik usaldusväärsus küsitav. Ennustustesse peaks suhtuma kriitiliselt ja teadlikult ning neid ei tohiks pidada absoluutseks tõeks. Oluline on meeles pidada, et oma elu kujundamisel on inimese enda valikud, teod ja otsused väga olulised.

Telli tervisliku eluviisi nipid oma postkasti

Internet on täis infot toitumisest ja tervisliku eluviisi soovitustest. Kuid mitte kõik ei ole sulle kasulikud - toome sinuni ainult teaduslikult tõestatud soovitused ja nipid oma vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks. Uudiskirja ei saada me tihti, isegi mitte kord kuus. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega.

  Ennustamise teaduslik alus

  Ennustamine hõlmab erinevaid meetodeid ja lähenemisviise, mis sageli põhinevad subjektiivsetel uskumustel, intuitsioonil, traditsioonidel või kultuurilistel praktikatel, kuid neil puudub teaduslik alus. Seega ennustamine ei ole teaduspõhine valdkond, kuna see ei vasta teaduslikele meetoditele ja standarditele, mis nõuavad tõendite, korduvate katsete ja empiiriliste tõendite kasutamist. Peale selle on uuringuid, kus on avastatud ennustuste võimalikku negatiivset mõju inimestele.

  Inimesed toetuvad ebausule – sh ennustamisele -, et tulla toime ebakindlustunde, kõrge psühholoogilise pinge ja vähese tajutava kontrolliga. See aga võib suuresti mõjutada inimesi tegema riskialtimaid otsuseid. Xiaoyue jt uurimuse “Positive fortune telling enhances men’s financial risk taking” tulemused kinnitavad, et ennustused soodustasid suuremat finantsriskitaluvust, eriti meeste seas ja isegi siis, kui inimesed ise väitsid, et nad ei usu ennustajaid.

  Grall-Bronnec jt on oma uuringus “Fortune telling addiction: Unfortunately a serious topic

  About a case report” juhtumianalüüsi alusel kirjeldanud ennustamise võimalikku negatiivset mõju elule. Inimeste riskitegurid sõltuvuskäitumise kujunemisel on individuaalsed ning ennustamist võib pidada üheks sõltuvusobjektiks. Seda enam kui ennustamine on võimalik ka telefoni teel ja internetis, on anonüümne, juurdepääsetav ja kättesaadav. 

  Arvestades ennustamise võimalikku negatiivset mõju inimese elule ja asjaolu, et tegemist ei ole teaduslikult tõestatud meetodiga, soovitatakse leida tõhusam ja toetavam alternatiiv.

  Levinud ennustamise meetodid

  ennustuskaardid, tarokaardidErinevaid ennustamise meetodeid on väga palju ning nende hulgast võib leida nii kaasaegseid kui ka traditsioonilisi ennustamise tehnikaid ja praktikaid. Lisaks individuaalsetele ennustustele on väga populaarsed uue aasta ennustused ning eelmise aasta ennustuste tagasivaade. Näiteks selle aasta alguses analüüsisid paljud 2022. aasta ennustuste täideminekut. Kirjeldame tuntumaid ennustamise meetodeid.

  • Ennustus- ja mängukaartidega ennustamine

  Ennustamine on võimalik nii tavaliste mängukaartide kui ka spetsiaalselt ennustamiseks mõeldud kaartidega. Tarokaardid on kõige tuntumad ennustuskaardid. Tarokaartidega ennustuse puhul tõlgendatakse enamasti kaartide juhusliku väljatuleku ja paigutuse alusel.

  • Astroloogia ehk taevakehade järgi ennustamine

  Astroloogid teevad planeetide seisu järgi oletusi inimese iseloomu osas, tema tugevuste ja arengukohtade, haiguste vastuvõtlikkuse ja võimalike ohtude kohta elus. Sageli kasutatakse astroloogiat ka tuleviku ennustamiseks. Oleme oma blogis ka varem kirjutanud horoskoopidest, nende usaldusväärsusest ja mõjust inimeste elule.

  • Käejoonte järgi ennustamine

  Käejoonte lugemisel arvestatakse iga sõrme, peopesa ja käe selja peal olevate joonte kuju, pikkust, sügavust ja asendit. Ennustaja uurib näiteks südameliini, peajoont, eluliini, saatuseliini ja teisi käejooni.

  • Ruunidega ennustamine

  Ruunid on vanade germaanlaste tähestik. Ennustaja tõlgendab valitud ruuni sõnumit ja püüab vastuse leida küsimusele või teemale, mille kohta ta ennustas.

  • Numeroloogia

  Numeroloogias püütakse saada infot või ennustada nimede või ka arvuliste parameetrite kirjapildi analüüsi teel.

  • Unenägude järgi ennustamine

  On inimesi, kes usuvad, et unenäod võivad anda eelaimduse eesootavatest sündmustest, ja püüavad unenägudele leida tõlgendusi ning seletusi. Oleme oma varasemas blogipostituses kajastanud unenägude seletamise teemat.

  • Kohvipaksu pealt ennustamine

  Pärast kohvi joomist uuritakse tassis olevat kohvipaksu. Igale sümbole või mustrile kohvipaksus omistatakse konkreetne tähendus vastavalt tassikohvi ennustamise traditsioonile või ennustaja isiklikule tõlgendusele.

  Ennustamise alternatiivid

  Kuigi on palju inimesi, kes tunnevad huvi ennustuste vastu ning jälgivad huviga uue aasta ennustusi või pöörduvad ise ennustaja poole Tallinnas või mujal, otsides välismaiste või Eesti ennustajate kontakte ajalehest, internetist, sotsiaalmeediast või tuttava soovitusel. Ennustamisele on palju alternatiive, mis võivad aidata inimestel oma tundmatut tulevikku suunata. 

  • Trendide jälgimisel on võimalik analüüsida mineviku trende ja nende jätkuvuse eeldust tulevikus. Näiteks kui märkame, et teatud nähtus on ajas kasvanud, võime eeldada, et see kasv jätkub ka tulevikus.
  • Statistiliste meetodite puhul on võimalik kasutada matemaatilisi algoritme mineviku andmete analüüsimiseks, mustrite tuvastamiseks ja tulevaste sündmuste prognoosimiseks. 
  • Eksperthinnangud põhinevad ekspertide subjektiivsetel hinnangutel või kogemustel uuritavas valdkonnas. Näiteks majanduse tuleviku ennustamisel võivad majanduseksperdid teha oma prognoose.
  • Teatud valdkondades, eriti teaduses ja tehnoloogias, viiakse läbi tulevikku suunatud teadusuuringuid.

  Kui inimene tunneb ennustamise vastu huvi isikliku elu vaates, siis on samuti ennustamise asemel tõhusamaid ja tulemuslikumaid alternatiive, mis muu hulgas aitavad vähendada ebakindlust ja pinget elus toimuva osas.

  • Eneseanalüüs ja isiklikule arengule keskendumine ehk enesetäiendamiseks proaktiivsete sammude astumine, oskuste, teadmiste ja isiklike omaduste arendamine, mis võivad viia isikliku ja professionaalse kasvuni ning eesmärkide ja soovide täitumiseni.
  • Nõustamise abil on võimalik saada tuge ja juhendamist emotsionaalse tervenemise ja isikliku kasvu saavutamisel. Eesmärk on leevendada stressi ja paremini mõista oma tundeid ning käitumist. Terve Elu Keskuse teenuste hulgas on psühholoogiline nõustamine, paari- ja pereteraapia, individuaalne psühhoteraapia ja hingehoid.
  • Coaching’u abil on võimalik tuvastada väärtused, eesmärgid ja prioriteedid ning luua plaani soovitud tulemuste saavutamiseks. See võib hõlmata takistuste tuvastamist, nende ületamiseks strateegiate väljatöötamist ning vastutuse loomist eesmärkide suunas edasiliikumiseks.
  • Usk ja religioon võib aidata leevendada ärevust, depressiooni ja stressi, ning usulised tegevused, nagu palvetamine ja meditatsioon, võivad aidata keskenduda positiivsetele mõtetele ja tõsta enesehinnangut. Sageli tunnetavad inimesed oma elus toetavat tugisüsteemi ja mõistavad suuremat tähendust oma elus.

  Kokkuvõte

  Ennustamine, olgu see siis kaartidega ennustamine, ennustusliinile helistamine vm, ei ole parim toimetulekuviis ebakindlusega ega ka teaduslikult tõestatud viis tuleviku ennustamiseks. Ennustuste täpsus võib olla suuresti subjektiivne ja tulevik on alati ebakindel. Ennustajad võivad olla veendunud oma võimetes, kuid see ei taga alati täpseid ennustusi. Seetõttu on oluline suhtuda ennustustesse avatult, kriitiliselt ja realistlikult ning mitte võtta neid absoluutsete tõdedena.

  UUS! Liitu meie Facebooki kogukonnaga

  Elu on täis valikuid ja mõnikord võib olla raske teha õigeid otsuseid. Meie tugigrupp pakub tuge, nõuandeid ja toetust, et aidata sul navigeerida läbi elu väljakutsete ja leida enda jaoks parimad lahendused. Siin saad küsida küsimusi, alustada teemasid ja olla osa toetavast kogukonnast. Oleme olemas, et aidata sul saavutada vaimne ja emotsionaalne tasakaal ning juhendada sind tervisliku ja õnneliku elu suunas.

  Vallo Põldaru

  Koolitaja

  Vallo on oma elukutselt turundaja ning inimeste internetikäitumise spetsialist ja koolitaja, kelle lemmikteemadeks on turunduspsühholoogia, hingehoid ja jätkusuutlik vaimne tervis tänapäeva ühiskonnas.
  Back To Top